Nekoliko podataka

Rijeka Ugar

Ugar (do 1878. rijeka je nosila ime Brzica) je rijeka u Bosni i Hercegovini, desna pritoka Vrbasa. Izvire na planini Vlašiću, na oko 1550 m n/v (lokalitet “Prelivode”). Na toj vododijelnici izviru još tri rijeke: Ilomska, Vrbanja i Bila. Ulijeva se u Vrbas 20-ak kilometara nizvodno od Jajca.

Najveći desni pritoci Ugra su: Pljačkovac, Ilomska, Kobilja, Zirin potok, Kusin potok i Ugrić, a lijeve: Lužnica, Dedića i Andrijevića potok, Bunar, Oraški i Kukavički potok.

Nakon kraćeg i dubokog kanjona pri izvoru (do ispod Babanovca) rijeka ulazi u Pougarje, pod planinom Ranča, eksponiranoj prema Ugarskim stijenama (iznad kojih je plato sela Imljani). Nakon toga, ulazi u duboki i dugi kanjon ispod Skender Vakufa, iz kojeg izlazi tek pri ušću u Vrbas, 20-ak kilometara nizvodno od Jajca. U srednjem dijelu kanjona (gotovo okomito) se usijeca u podvlašićki plato, mjestimično i preko 500 m duboko.

Rijeka Ugar je dobila ime po tome što je bila granica Jajčačke banovine t.j. Hrvatsko-Ugarske s Osmanlijama.

Svojim donjim tokom čini entitetsku granicu između Federacije BiH (na jugu) i Republike Srpske (na sjeveru).

Kraj oko rijeke Ugara naziva se Pougarje.

RIJEKA UGAR

Očaravajuća priroda

Ugar polako dubi jedan od najljepših i najdivljijih kanjona u ovom dijelu Evrope. Okolina Ugra je mjesto gdje se pejzaž sažima, produbljuje i zatamnjuje – postaje kao garež, ugarak, kao Ugar, gdje poskok i medvjed zajedno piju vodu, gdje noć nastupa iznenada i bez sutona, kao crni mjehur, narastao od tamnog soka.

Rijeka Ugar - mjesto gdje poskok i medvjed zajedno piju vodu, gdje noć nastupa iznenada i bez sutona,

JOŠ NEKOLIKO ČINJENICA

ISTRAŽI OKRUŽENJE VLAŠIĆA