Upoznaj zbog čega vaš izbor treba da bude Vlašić

Planina Vlašić, rijeka Ugar, pas Tornjak, vlašićki sir su samo neke sprecifičnosti po čemu je ova planina veoma popularna.